Những quan niệm sai lầm về máy trợ thính ở Việt Nam » Trung Tâm Trợ Thính Cộng Đồng Phúc An

Dưới đây là những quan niệm sai lầm về máy trợ thính, bạn có những quan niệm này không?

1, máy trợ thính có thể tự mua về dùng, chỉ cần chỉnh to nhỏ là ổn

2, đeo máy trợ thính vào gây ồn ào, ù tai

3, đeo máy trợ thính vào có thể giúp nghe rõ được ngay lập tức

4, tôi chỉ cần đeo máy trợ thính ở tai kém hơn cho tiết kiệm và đỡ vướng víu

5, không đeo máy trợ thính tôi vẫn cố nghe được, để lúc nào không nghe được tôi mới dùng máy trợ thính